Διαχείριση έργου

Η προσέγγισή μας όσον αφορά τη διαχείριση έργου ενσωματώνει τις βασικές μας δεξιότητες:προσαρμοστικότητα, ευελιξία, προορατικότητα και ποιότητα στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Πλήρης κάλυψη

Είτε πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρώτης χορήγησης φαρμάκου σε ανθρώπους (First In Human - FIH) είτε για ένα πρόγραμμα απόδειξης ορθότητας της ιδέας (Proof Of Concept - POC) που εφαρμόζεται σε πολλές εγκαταστάσεις, το όραμά μας για τη διαχείριση έργου καλύπτει πλήρως το εύρος της μελέτης από την αξιολόγηση του φορέα παροχής υπηρεσιών έως και την υποβολή της Έκθεσης Κλινικής Μελέτης, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι παράγοντες εναρμονίζονται άψογα με τον βασικό στόχο:
την κάλυψη των ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ προσδοκιών.

Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

- Προορατική και ευέλικτη προσέγγιση

- Αξιολόγηση των πόρων, των στόχων και των κρίσιμων οροσήμων ανάπτυξης του Χορηγού

- Σαφής επικοινωνία των στόχων και των απαιτήσεων της μελέτης

- Ικανότητα επικοινωνίας σε πολλές γλώσσες, εξομάλυνση των πολιτισμικών/γλωσσικών διαφορών και διαχείριση των διαφορών ζώνης ώρας

Από FIH μέχρι POC

- Αξιολόγηση και διαχείριση φορέα παροχής υπηρεσιών- Ανάπτυξη σύμβασης, διαπραγμάτευση, ανάλυση προτάσεων και οικονομικός σχεδιασμός

- Προετοιμασία προγράμματος διαχείρισης έργου

- Συντονισμός των δραστηριοτήτων έναρξης και των θεμάτων διοικητικής μέριμνας των εγκαταστάσεων

- Επιλογή και διαχείριση εξειδικευμένων φορέων παροχής υπηρεσιών:

· Υποβολή κανονιστικών εγγράφων

· Διαχείριση δεδομένων

· Φαρμακοκινητική (PK)/Φαρμακοδυναμική (PD) ανάλυση

· Σύνταξη πρωτοκόλλων και ιατρικών κειμένων

· Βιοαναλυτικές υπηρεσίες