Ο Στόχος Μας

Η ILIKOS προσφέρει ευέλικτες, προσαρμόσιμες και εξαιρετικά εξατομικευμένες λύσεις ανάπτυξης σε βιοεπιστημονικές εταιρείες και Οργανισμούς Κλινικών Μελετών (CROs).

Εκτίμηση και Παρακο/θηση

Παρακολούθηση κλινικών, από μελέτες σκοπιμότητας έως και την ολοκλήρωση, στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Τουρκία και την Αφρική.

Διαχείριση

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της μελέτης, από την έναρξη έως την Έκθεση Κλινικής Μελέτης, εξασφαλίζοντας άψογη ενοποίηση.

Ανάπτυξη

Σας βοηθάμε να διαχειριστείτε με πλήρη συμμόρφωση τις αλλαγές και τους κανονισμούς, συμπληρώνοντας παράλληλα τη στρατηγική ανάπτυξή σας

Προσαρμογή

Είναι ζωτικής σημασίας η εύρεση του κατάλληλου παρόχου που θα στηρίξει ΕΣΑΣ. Προτείνουμε λύσεις εξωτερικής ανάθεσης προσαρμοσμένες στις ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ανάγκες.

Η Προσέγγισή Μας

Βοηθάμε στην επίλυση προκλήσεων παρέχοντας εξατομικευμένες, προσαρμόσιμες και οικονομικά βιώσιμες λύσεις. Tο επιτυγχάνουμε με τους εξής τρόπους:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Καθορισμός στρατηγικών που εναρμονίζονται με τους στόχους σας.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πρόταση λύσεων που εναρμονίζονται με τους οικονομικούς σας πόρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Ενσωμάτωση της προσφοράς μας στη λειτουργική δομή της επιχείρησής σας.