Προσαρμοσμένες Λύσεις

Ως μέρος της ομάδας σας, θα διεξάγουμε ενέργειες προσέγγισης, αξιολόγησης και επίβλεψης φημισμένων φορέων παροχής υπηρεσιών για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουν λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στις ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ συγκεκριμένες ανάγκες.

Το εξειδικευμένο δίκτυο υπηρεσιών μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων:

- Κανονιστικά και επιστημονικά ζητήματα

· Ανάπτυξη σχεδιασμού μελέτης και εκτίμηση μεγέθους δείγματος

· Υποβολή κανονιστικών εγγράφων

· Σύνταξη πρωτοκόλλων και ιατρικών κειμένων

- Βιοαναλυτικές υπηρεσίες

· Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου

· Βιοανάλυση

- Φαρμακοκινητική (PK)/Φαρμακοδυναμική (PD) ανάλυση

· Μη διαμερισματικές και διαμερισματικές αναλύσεις

· Εκθέσεις μοντελοποίησης και προσομοίωσης

· Αναλύσεις πρόβλεψης και αξιολογήσεις συσχετισμού

- Διαχείριση δεδομένων

· Δημιουργία βάσης δεδομένων

· Πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων

· Πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης και TFL

- Προκλινική ανάπτυξη

· Τοξικολογικές μελέτες

· Φαρμακολογία και αξιολογήσεις PK/PD

· Εύρεση δόσης MTD