Σχετικα με εμας

Ο Ιδρυτής

Ο Ηλίας Σαγιάς, BSc. CCRA, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον φαρμακευτικό κλάδο το 2009. Κατάγεται από την Κύπρο και τον Λίβανο και ίδρυσε την ILIKOS Drug Development Solutions (ILIKOS DDS) το 2019 με σκοπό να συνδυάσει εξατομικευμένες λύσεις ανάπτυξης φαρμάκων με τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και συμμόρφωσης στην πλέον ανταγωνιστική κλίμακα τιμών. Σε όλη του τη σταδιοδρομία, ο Ηλίας αναλάμβανε θέσεις εξαιρετικά μεγάλης ευθύνης σε γνωστούς Οργανισμούς Φαρμακευτικής και Κλινικής Έρευνας. Εστιάζει στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης μέσω ερευνών "Απόδειξης ορθότητας της ιδέας" και έχει εμπειρία σε ευρύ φάσμα θεραπευτικών τομέων, καθώς και σε μελέτες που αφορούν μικρά ή μεγάλα μόρια. Έχει αποκτήσει δεξιότητες σε διάφορους κλάδους κλινικών ερευνών και έχει συνεργαστεί με νεοφυείς εταιρείες βιοτεχνολογίας, καθώς και με τις 10 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών.

Προφίλ στο Linkedin και Συστάσεις

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ

Δυνατότητα επικοινωνίας σε 4 γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά και αραβικά) και πολυπολιτισμικό υπόβαθρο.

Ευρύ φάσμα εμπειρίας

Εμπειρία στη μετάβαση από προκλινικές μελέτες σε μελέτες πρώτης χορήγησης φαρμάκου σε ανθρώπους (FIH) και προγράμματα απόδειξης ορθότητας της ιδέας (POC) που στοχεύουν προφίλ Ασθενών.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Αξιολόγηση/παρακολούθηση εγκαταστάσεων, σύναψη συμβάσεων, διαχείριση λογαριασμών/έργων, εταιρική/επιχειρηματική ανάπτυξη.

ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Σχέσεις με εταιρείες στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, με πολλές συστάσεις.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σχεδιασμός μελετών, σύνταξη πρωτοκόλλων/ιατρικών κειμένων, κανονιστικές διαδικασίες και προγραμματισμός υπηρεσιών υποστήριξης.

Επιχειρηματικό Μοντέλο

Η ILIKOS είναι ο καρπός ενός οράματος για έναν νέο τρόπο παροχής λύσεων για την ανάπτυξη φαρμάκων: εξαιρετικά εξατομικευμένα, προσαρμόσιμα και με βιώσιμο κόστος. Στόχος μας είναι να προάγουμε τα θετικά αποτελέσματα της ανάπτυξης φαρμάκων συνδέοντας εταιρείες βιοεπιστημών με τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους.

 

Εστιάζουμε στα εξής:

1) Παροχή βιώσιμων και ιδιαίτερα εξατομικευμένων λύσεων ανάπτυξης φαρμάκων σε βιοεπιστημονικές εταιρείες και Οργανισμούς Κλινικών Μελετών (CROs).

2) Αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης για την κάλυψη και την ανάπτυξη σχέσεων στην ΕΕ, την Αφρική και την Μέση Ανατολή.

3) Αξιοποίηση του κύρους της Κύπρου ως φημισμένου επιχειρηματικού κόμβου με αξιόπιστο δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για την προαγωγή της έρευνας και την παρουσίαση βιώσιμων ευκαιριών κλινικών δοκιμών σε Ασθενείς στη Μεγαλόνησο.

Γιατί να επιλέξετε την IILIKOS;

Δεν υπάρχουν μονόδρομοι στην ανάπτυξη φαρμάκων και συχνά η μεγαλύτερη πρόκληση για τις καθιερωμένες νεοφυείς επιχειρήσεις ή της αναδυόμενες εταιρείες δεν είναι η εύρεση παρόχου αλλά η εύρεση του κατάλληλου παρόχου που θα απαντά στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Κάθε εταιρεία, είτε πρόκειται για μια νεοφυή επιχείρηση είτε για μια διεθνώς αναγνωρισμένη οντότητα, ακολουθεί τη δική της πορεία και, συνεπώς, πρέπει να αναζητά λύσεις με βάση τους συγκεκριμένους στόχους της. Έχοντας αυτό κατά νου, η ευελιξία, η δυνατότητα γρήγορης ανταπόκρισης και η ποιοτική εργασία καθορίζουν αυτά που προσφέρουμε κάθε μέρα!
 

Η λύση μας

Η ανάπτυξη φαρμάκων βασίζεται στην ομαδική εργασία, αλλά το υποψήφιο φάρμακό σας είναι μοναδικό. Στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε την αξιολόγηση των αναγκών σας με τους πόρους και τους στόχους σας.

Τα χρονοδιαγράμματα, οι τάσεις του κλάδου, οι στόχοι ανάπτυξης και η στρατηγική εξόδου είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των επόμενων σταδίων του αναπτυξιακού σας προγράμματος. Παρέχουμε διεξοδικές αναλύσεις για όλες τις επιλογές σας, ώστε να σας βοηθήσουμε να λάβετε την καλύτερη απόφαση.
Στόχος της ILIKOS είναι να γίνει ένας συνεργάτης που συμμερίζεται το ίδιο όραμα με εσάς. Ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχουμε είναι να ενσωματώσουμε τις υπηρεσίες μας στη δομή της εταιρείας σας και να λειτουργήσουμε ως προέκταση της ομάδας σας.
Τα σημαντικότερα ερωτήματα που θέτουμε είναι τα εξής: τι μάθαμε και πώς μπορούμε να βελτιωνόμαστε διαρκώς; Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες και τις επιτυχίες της ανάπτυξης φαρμάκων.

Η τεχνογνωσία μας

Αξιολόγηση προμηθευτών και κλινική παρακολούθηση
100% Complete (success)
Διαχείριση
100% Complete (success)
Εταιρική και επιχειρηματική ανάπτυξη
100% Complete (success)
Δίκτυο εξειδικευμένων υπηρεσιών
100% Complete (success)

Η ομάδα και οι συνεργάτες μας

AE Corporate Services
Η AE Corporate Services είναι μια φημισμένη πιστοποιημένη εταιρεία ορκωτών λογιστών με έδρα τη Λευκωσία, η οποία παρέχει λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διεθνούς φορολογίας, υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και ελεγκτικές και εταιρικές υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε στενά με τον ιδρυτή της AE Corporate Services, κο Ανδρέα Χαραλάμπους και την ομάδα του, προκειμένου να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική θέση της Ilikos.

Μαρία Σαγιά - Εταιρική Διαχειρίστρια
Η Μαρία έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο της Εταιρικής Διαχείρισης. Διαθέτει πτυχία από ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, καθώς και πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Cyprus College. Ως Εταιρική Διαχειρίστρια, η Μαρία εμπλέκεται στενά στη διοίκηση της εταιρείας, διασφαλίζοντας την κάλυψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και την υλοποίηση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.